Tilby ansatte yrkessjåfører ekstra ytelser – gunstig for selskapet

Det finnes mange fordeler for et transportselskap ved å gi deres ansatte deres egne økonomiske fordeler og ytelser. Dette kan være gunstig for selskapet for å kunne:

 • Skape et godt rykte for selskapet som en miljøbevisst bedrift
 • Redusere lønnsskatt
 • Tilby kundene deres et større vare- og tjenesteutvalg
 • Vise de ansatte at ledelsen bryr seg om de ansattes balanse mellom jobb og fritid
 • Ansette nye arbeidere og sikre at de ansatte blir værende i bedriften
 • Innføre lengre åpningstider
 • Avlaste kollektivtransporten
 • Spare energi og redusere gassutslipp

Hvilke tilbud kan bedriften tilby de ansatte?

Bedrifter som fokuserer på å kunne tilby deres ansatte flere fordeler i jobben deres, har mange valg når det gjelder hvordan et program for dette bør utformes. Bedriften kan f.eks:

 • Redusere behovet for enkeltperson-pendling ved å tilby de ansatte et medlemskap i en organisasjon som fokuserer på å redusere trafikkoverbelastning
 • Tilby de ansatte å inngå et samarbeid med transportleverandører på lokalt plan som et alternativ til jobbpendling
 • Redusere luftforurensning og trafikkøer ved å tilby de ansatte fleksitidsordninger og jobbe hjemmefra-dager
 • Tilby en av de ansatte stilling som transportkoordinator

Økonomiske tiltak for arbeidsgiverne

Sette opp en langtidsplan for å redusere en økonomisk nedgangstid for de ansatte og være behjelpelig med å finne en god og kostnadseffektiv løsning for en effektiv transportløsning for de ansatte til og fra jobb. Dette vil dermed også redusere utgiftene de ansatte har for jobbpendling

Økonomiske nedgangstider setter fokus på delt jobbpendling for de ansatte

Mange arbeidende familier opplever i disse vanskelige økonomiske tider at det går på sparepengene løs, og mange føler også at jobben deres er truet. Derfor er det viktig å kunne finne nye måter å spare penger på uten at dette går utover de daglige levekostnadene hver enkelt ansatt har.

Flere og flere arbeidstakere lar av den grunn bilen stå og bruker heller kollektiv transport eller sykkel til jobb. Andre velger å pendle til jobb i grupper i stedet for å kjøre alene. Dette er jo selvfølgelig også et godt tiltak for miljøet.

Økonomisk nedgangstid som et springbrett til fornyet utvikling

Ikke overraskende har de fleste arbeidstakere vanskelig for å kunne se noen som helst god framtid etter at viruspandemien brøt ut i full blomst verden over, og det er ikke rart at det for mange er vanskelig å se noen vei ut av krisen når man må stenge dørene og bedriftene lider store tap.

Det er heller ikke enkelt å beholde arbeidsgleden når det eneste man ser, hvor enn man snur seg, er permitteringer og nedskjæringer for bedriftene. Det hersker håpløshet blant mange og denne krisen, med alle omstillingene den medfører kan lett ta arbeidsgleden fra hver og en arbeider.

De aller fleste av oss klarer nok fint å komme gjennom en krise som varer i en kort periode, det er jo sådan ikke noe nytt. Men over lengre tid fungerer det ikke i det hele tatt. Det må finnes et lys i tunnelen et eller annet sted på veien for å kunne holde håpet om lysere tider i live. Hvis vi mister oversikten over lengre tid, har vi en tendens til å gi mer og mer opp, og da er løpet kjørt.

Vi vet nå hvordan vi skal håndtere krisen og alle gjør sitt for at vi sammen skal komme gjennom den på best mulig måte. Den beste veien ut er at vi bevarer det viktigste av alt med jobbene våre, nemlig den gode arbeidsgleden.