Hvordan skape psykologisk trygghet på arbeidsplassen din

En av de aller viktigste faktorene for at en organisasjon skal være velfungerende, er utvilsomt at de ansatte i organisasjonen det gjelder har tillit til hverandre.

De som jobber sammen i teamet reflekterer alle tanker og prinsipper som organisasjonen i helthet består av. I det lange løp vil dette være gunstig for organisasjonen på flere ulike måter, ettersom det å dele tanker og meninger innad vil gjøre at de ansatte føler seg respektert og dermed vil yte sitt beste. Det er nettopp dette psykologisk sikkerhet handler om på arbeidsplassen din.

Hva en moderne organisasjon bør bestå av

En moderne organisasjon i dag vil inkludere multietniske miljøer, er representert av mange ulike kulturer og vil også representere innovasjonsorganisering. Dette betyr at de ansatte vil sette høyere mål enn kun deres egne individuelle forventninger og visjoner. Både bedriftsledere, gründere og andre aktører er sådan mer mottakelige for nye ideer og har fokus på å kunne skape bedre tjenester for fremtiden.

Før i tiden, var det ofte den hierarkiske modellen som fungerte best. I dagens samfunn fungerer dette heller dårlig. Det som den gang var mer et leder-ansatt-forhold, har nå endret seg slik at fokuset er mer satt på gjensidig respekt for deres individuelle meninger og det å heller ta i bruk en flatere struktur innad i organisasjonen.

Men hvordan vil vi lykkes i å skape en sunnere arbeidsplass, både mentalt og med tanke på at de ansatte skal føle seg trygge på arbeidsplassen deres? Sosiale sammenkomster som en tur på byen sammen, ha det gøy med Bingo kampanjer eller andre former for spill og moro, vil garantert styrke organisasjonen som helhet og gi gode resultater på sikt.

Hva en psykologisk trygg arbeidsplass bør bestå av

Enten det er profesjonelt eller personlig relatert, er nøkkelordet her tillit. Tillit til å la de ansatte selv få være ansvarlig for deres oppgaver. Sannsynligvis vil en ansatt prestere bedre og gjøre det beste han eller hun kan, om vedkommende vet at både sjefen og organisasjonen som helhet stoler på at den ansatte gjennomfører oppgavene som er gitt på best mulig måte.

Det er også viktig at de ansatte føler at de blir hørt og kan komme med deres egne meninger om hvordan prosjekter bør gjennomføres. Det å argumentere er bare én god ting. På den måten vil man lære å kunne diskutere de ulike aspektene rundt prosjektet og alle de involverte føler at de blir hørt.

Det vil alltid oppstå uenigheter i et team

Diskusjoner innad i teamet er positivt, fordi da blir alle aspekter av temaet eller prosjektet belyst. Selv om det hersker en viss uenighet i teamet, er det viktig at alle får legge fram meningene sine og alternative løsninger vil til slutt alltid gagne organisasjonen som helhet.