Hvordan koronakrisen påvirker transportnæringen i Norge

Transportsektoren i Norge har som mange andre sektorer lidd store økonomiske tap etter at norske myndigheter innførte de nye smitteverntiltakene den 12. mars 2020. Både innen gods- og persontransport har det norske Samferdselsdepartement iverksatt omfattende tiltak for å skape et transporttilbud som skal sikre de viktigste samfunnsfunksjonene i denne vanskelige tiden.

To av de transporttilbudene som så langt gjennom hele krisen til en viss grad er blitt opprettholdt, er flyreiser og kollektivtransport. Det har også blitt jobbet hardt for at varetransporten skal fortsette som normalt både innen- og utenlands.

Regjeringen varslet senest den 7. mai 2020 om at Norge nå skal gradvis gjenåpnes. Skoler fra 1–4. klasse samt barnehager ble allerede åpnet måneden før. Dermed vil vi også se en gradvis økning av alle transportformer.

Så sant det ikke er helt nødvendig, anbefaler likevel myndighetene folk til å unngå reiser både innen- og utenlands. Dette gjelder også for kollektivtransport.

Luftfarten i Norge

Luftfarten i Norge gjennomgår som kjent en uhyre vanskelig tid takket være koronakrisen. Dette gjelder for både innen- og utenlandstrafikken, ettersom mesteparten av passasjergrunnlaget er blitt borte etter at pandemien satt inn for fullt. Minste og absolutt laveste nivå for flytilbudene innenlands: Den 25. mars 2020 kjøpte staten et stort antall flyreiser av både SAS, Norwegian og Widerøe, og på den måten kan et minimalt antall flyavganger fremdeles opprettholdes.

Onsdag 18. mars stengte Avinor 9 norske flyplasser for kommersielle flyavganger. Dette gjaldt Mosjøen, Berlevåg, Stokmarknes, Mo i Rana, Vardø, Sørkjosen, Svolvær, Sandane og Førde flyplass. Planen nå er at disse flyplassene skal gjenåpnes den 1. juni 2020.

Unntak fra reglene om bortvisning av utlendinger ved innreise til Norge

Myndighetene har imidlertid iverksatt en hel del unntak fra de reglene som er satt for bortvisning av utlendinger som vil over grensen til Norge, og dette angår selvsagt også transportnæringen. Blant annet gjelder dette folk som arbeider i diverse kritiske samfunnsfunksjoner. Det være seg personer med gyldig flysertifikat som er på vei til eller fra jobb, sjøfolk som skal til eller hjem fra jobb og profesjonelle innen varetransport.

Taxinæringen i Norge

Når drosjeløyver blir utstedt følger det også med et ansvar som sier at drosjer skal finnes tilgjengelig hele døgnet. På tross av denne regelen, har nå Fylkeskommunene fått anledningen til å gi drosjeeiere fritak for driveplikten. Drosjesjåførene kan også selv transportere pasienter, ettersom det er blitt gitt en dispensasjon for helseforetakene fra kravene til drosjeløyve. Fortløpende tiltak blir vurdert av Samferdselsdepartementet.

Varetransport i Norge

Fram til nå har all godstransport, både import/eksport av varer, gått som vanlig på norske landeveier, med skip, tog og fly. Både havner, grenseoverganger og flyplasser holder åpne for denne typen transport.

Seilinger med Hurtigruten

De fleste seilingene med Hurtigruten er innstilt fram til 20. mai 2020. Det vil imidlertid være to skip som seiler en spesialtilpasset rute mellom Kirkenes og Bodø med noe færre anløp frem til 20. mai 2020. Hurtigruten innstiller de fleste seilinger fram til og med 20. mai 2020.

Sjøtrafikken i Norge

Alle norske havner er fremdeles åpne for sjøtrafikk. Godstrafikken og skip som anløper går som normalt. De tiltak som staten har iverksatt omhandler for det meste persontransport.