Informativ nettside om norsk transportsektor

På denne nettsiden vil du kunne finne masse nyttig og informativ informasjon om den norske transportsektoren, fordelene med å være medlem av ulike transportorganisasjoner som finnes i Norge, artikler som omhandler norske yrkessjåfører, det være seg lastebilsjåfører, langtransportsjåfører, sjåfører i kollektivtrafikken, innen luftfart, fergesamband og hurtigbåter i tillegg til mye mer.

Covid-19 og transport

Her vil du også kunne finne relevant informasjon om hvordan Koronakrisen har og fortsatt vil påvirke transportnæringen i Norge og hvilke tiltak og regler som regjeringen har vedtatt for yrkessjåfører, i tillegg til hvordan den gradvise gjenåpningen av landet vårt påvirker norsk transportnæring i dag og i tiden som kommer.

Transportsektoren får 1,5 milliarder kroner i redningspakke

Regjeringen har vedtatt å gi en redningspakke til kollektivtransporten på 1,5 milliarder ekstra kroner i det reviderte nasjonalbudsjettet. På tross av at blant annet busser og drosjer har gått som normalt under pandemien og har ivaretatt tiltak for å unngå smitte har kollektivtransporten lidd store økonomiske tap fordi det av hensyn til smittevernloven ikke har vært mulig å betale for billetter direkte til sjåførene. Denne og mange andre saker vil du kunne finne mer informasjon om på denne nettsiden.

Norsk luftfart i krise

Ettersom også etterspørselen etter flybilletter har falt dramatisk under pandemikrisen, og situasjonen har forverret seg nesten fra time til time takket være Koronaviruset, opplever også flybransjen betydelige økonomiske tap i disse dager og er på randen av konkurs. For å kunne opprettholde et minimalt tilbud på flyreiser, og dempe de verste økonomiske skadevirkningene, er norsk luftfart avhengig av at myndighetene rekker ut en hjelpende hånd. Her vil du finne mange artikler som hele tiden oppdateres om hvordan situasjonen for norske flyselskaper utvikler seg fremover.

Fordeler med å være fagorganisert i Norge

Norge er utvilsomt ett av de landene med høyest andel fagorganiserte. Det norske lønnsnivået blir utvilsomt påvirket av dette og det er tydelig at lønningene øker der hvor de ansatte er tilsluttet en fagorganisasjon. Samfunnsforskere kan konkludere med at hvis rundt halvparten av de ansatte ved en bedrift er organiserte, vil lønningene øke med 15 % for menn og 14 % for kvinner. Hvis ca. 70 % av de ansatte er medlemmer av en fagorganisasjon, vil lønnsveksten til de ansatte utgjøre hele 18 % for menn og utrolige 23 % for kvinnene ved arbeidsplassen.

Norge Vs. Storbritannia

Det har nylig blitt gjennomført en studie i et samarbeid med norske og britiske samfunnsforskere, som har tatt for seg hvordan forskjellen mellom lønnsnivået til de fagorganiserte arbeiderne fra begge landene ligger an. Resultatene som samfunnsforskerne kom fram til skulle vise seg å bli svært så interessante. Les mer om denne og andre relaterte saker på denne siden. Du vil nok få god nytte av den informasjonen som blir lagt ut her, og du må gjerne komme med innspill eller oppdatert informasjon hvis du har noe å bidra med!